Wakker Dier heeft onlangs bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht ingediend naar aanleiding van de campagne “Nederland draait op zuivel” van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Wakker Dier is op 12 punten in het gelijk gesteld, ook in het hoger beroep van NZO zijn de klachten van Wakker Dier gegrond verklaard. We brengen jullie graag op de hoogte van de melksprookjes die de NZO niet meer mag verkondigen.

Op de website geeft NZO aan dat de gezondheid van de koe bepaalt hoe oud ze wordt. Wakker Dier wijst erop dat de gemiddelde koe slecht 5 tot 6 jaar leeft, terwijl zij een leeftijd van zeker 14 jaar kan halen. Als ze niet voldoende melk meer geeft, niet vruchtbaar genoeg is of ziek wordt, gaat ze naar de slacht. Niet de gezondheid maar de bedrijfseconomische motieven bepalen dus hoe oud ze mag worden.

Op de vraag waarom koe en kalf gescheiden worden, antwoordt de NZO dat een melkveehouder er “soms” voor kiest om koe en kalf na een paar uur te scheiden. In werkelijkheid gebeurt dit op 69% van de bedrijven vóór of direct na het drooglikken van het kalf. Hier mag “soms” dus wel weg.

NZO geeft bovendien aan dat er alleen melk van gezonde dieren wordt opgehaald en verwerkt. Wakker Dier brengt daar tegenin dat melk van koeien met klauwproblemen en/of (sub)klinische uierontsteking gewoon wordt gebruikt.

Voor de uiergezondheid van koeien geldt voor de Gezondheidsdienst voor Dieren een ‘celgetal’ van ongeveer 80.000. Dit getal staat voor het aantal cellen (voornamelijk witte bloedcellen) per milliliter melk. Deze witte bloedcellen zijn vooral actief in grote getallen wanneer er ziektes en infecties zijn in het lichaam. In 2019 lag het gemiddelde celgetal op 176.000 en in de jaren daarvoor nog hoger. De RCC is het ermee eens dat goed geïnformeerde consumenten melk uit ontstoken uiers niet als gezond zouden bestempelen.

Op het gebied van gezonde voeding zegt de NZO dat zuivel een onderdeel is van een gezond en milieuvriendelijk voedingspatroon. Hierbij verwijzen zij naar de FAO/WHO. Deze geeft echter aan dat zuivel in matige hoeveelheden onderdeel kan uitmaken van een gezond voedingspatroon. Grote hoeveelheden worden juist afgeraden en het is geen essentieel onderdeel van gezonde voeding.

Hierin is de NZO dus ook misleidend in de informatie naar de consument.

“Melk komt van dichtbij en is dus duurzaam.” De organisatie beweert dat melk duurzaam is omdat het niet van ver gehaald hoeft te worden. Het feit dat sommige zuivelproducten uit Nederland komen, heeft niets te maken met de duurzaamheid. Hierin wordt niet meegerekend hoeveel diervoeder er moet worden geïmporteerd om de koeien een eiwitrijk dieet te bieden, zodat hun melkproductie hoog gehouden kan worden. Of het feit dat de dierenhouderijen een groot aandeel hebben in de immense stikstofcrisis en zware bodemverontreiniging. De NZO is dus te kort door de bocht gegaan met hun claim, die nu weerlegd is door Wakker Dier en de RCC.

In de beslissing van de Reclame Code Commissie wordt verder meerdere malen benoemd dat de NZO zuivel niet als duurzaam mag bestempelen. Dit is een grote winst tegen de machtige zuivellobby, die deze reclames kan maken met Europees belastinggeld.