Melk, je kan zonder! dient klacht in over Campina reclame

Melk, je kan zonder! heeft een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie over Campina’s nieuwste reclamecampagne. Campina maakt reclame voor haar nieuwe kazen en gebruikt hiervoor de leus “100% natuurlijk”. Melk, je kan zonder! vindt dit misleidend, aangezien zowel het productieproces van zuivel als de consumptie door mensen daarvan verre van natuurlijk is.

Een groot aantal melkkoeien staan het grootste deel van hun leven in een stal, terwijl een koe van nature buiten leeft met haar kudde. Een natuurlijke kudde bestaat over het algemeen uit lacterende koeien en hun kalveren, jongvee, droge koeien en één of enkele stieren. In de stal -maar ook in de wei- staat een koe echter alleen met andere lacterende koeien. Deze koeien worden kunstmatig geïnsemineerd vanaf het moment dat ze vruchtbaar zijn. Ze zien in heel hun leven geen stier, maar baren wel elk jaar een kalfje.

Het baren van het kalfje is nodig om de melkproductie op gang te brengen en hoog te houden. Voor 1 kilo kaas is 10 liter melk nodig. Het kalfje wordt in de meeste gevallen direct bij de moeder weggehaald en is bestemd voor vlees, melk, of beide. Zodra een koe minder productief is, wordt ze afgevoerd naar het slachthuis. Dit gebeurt over het algemeen na 4 á 5 jaar, terwijl koeien van nature zo’n 15 jaar oud kunnen worden.

De Nederlandse melkkoe is tot in het absurde doorgefokt. Rond 1900 gaven koeien per jaar zo’n 2.500 liter melk. In 1950 gaf een gemiddelde koe 3.250 liter per jaar. In 2006 is dat toegenomen tot 8.000 liter, terwijl sommige koeien nu zelfs 16.000 liter per jaar geven. Deze verhoging van de melkproductie is tot stand gekomen door selectief fokken en het bijvoeren met krachtvoer.

Ten slotte stelt Melk, je kan zonder! dat het niet natuurlijk is om de melk van een ander zoogdier te consumeren. De melk is bedoeld als groeivoer voor de kalfjes. Gelukkig zijn er ook voldoende alternatieven voor melk beschikbaar, zoals soja- of havermelk.